אנציקלופדיה > מונחים בלחימה > משטח תקיפה

נכתב ע"י יוסי שריף

משטח תקיפה (Attack Surface, 攻 撃 対 象 領域) של יחיד או אוסף של יחידים הוא סך כל המיקומים, הפיזיים או האחרים, שדרכם כוח עוין יכול לפגוע באדם, בקבוצת פרטים ובסביבתם. משטח תקיפה אינו בהכרח מרחבי, אם כי הוא יכול להיות.

וקטור התקפה הוא טכניקה, דרך או אזור שדרכו ישות תוקפת יכולה לפגוע במגן. מטרת ההגנה היא להקטין את משטח ההתקפה, לחזות את וקטורי ההתקפה האפשריים ולבצע אקראיות והכנה של וקטורי ההגנה.

מורכבות מערכתית של ההגנה מגדילה את משטח ההתקפה.

משטחי תקיפה של אנשים, קבוצות של אנשים וחברות עשויים להציג וקטורים דומים. למרות זאת, משטח התקיפה אינו פרקטלי אלא מורכב, כאשר כל וקטור התקפה מוסיף מורכבות.

ניתן לבודד כל וקטור התקפה ומול חלק מווקטורי ההתקפה ניתן, באופן שיטתי, לבנות וקטורי הגנה בעזרת פירמידות מתודיות שנבנו 'מלמעלה למטה' מתרחישים של טטאקאי רלוונטיים.

ניתוח של משטח ההתקפה על ידי בידוד וקטורי התקפה חייב להיעשות כאשר המבט הכללי וההבנה של משטח ההתקפה ברורים. התמקדות בווקטורים מסוימים וחוסר פרספקטיבה של כל משטח התקיפה חושפת את הכוח המגן.

מלחמה היא וקטור התקפה המשלב אמצעים שונים המהווים בקפידה וקטורים בפני עצמם.