אנציקלופדיה > אגרוף תאילנדי, מרפקים > מרפק סנוקרת מסובב כנגד ג'אב

נכתב ע"י יוסי שריף

זוהי טכניקה באגרוף תאילנדי המסווגת כטכניקת מרפק

מרפק סנוקרת מסובב כנגד "ג'אב"

כאשר יריב תוקף בג'אב, בלום עם היד האחורית, ומיד תקוף עם מרפק של אותה יד לפני היריב. הסתובב נגד כיוון השעון(אם עמדת עם רגל שמאל קדימה), ושלח מרפק בתנועה מלמטה למעלה אל סנטר היריב.

מרפק סנוקרת מסובב כנגד "ג'אב"