אנציקלופדיה > אגרוף תאילנדי, חסימות > התחמקות מבעיטת דחיפה

נכתב ע"י יוסי שריף

זוהי טכניקה באגרוף תאילנדי המסווגת כהתחמקות מבעיטות.

תיאור של התחמקות מבעיטת דחיפה

בעזרת כף-היד, חסום את בעיטת היריב והטה אותה הצידה, תוך-כדי תזוזה בזווית לבעיטה. כל כיווני התנועה מתאימים לתזוזה אך הכיוון האופטימלי הוא בצורה אנכית לבעיטה או תזוזה הצידה וקצת קדימה.

היד הפאסיבית חייבת לשמור על הפנים תוך-כדי.

ווידאו של התחמקות מבעיטת דחיפה