אורה גיאקו, בריח כף יד פנימי עם משיכה - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

וודיאו של בריח כף יד פנימי עם משיכה, אורה גיאקו בנינג'יטסו


וידיאו הסבר של אורה גיאקו, בריח כף יד פנימי עם משיכה


וודיאו הסבר כיצד לבצע בריח אורה גיאקו בספרינג, מתקדם


אורה גיאקו (裏逆), (Ura gyaku) הוא טכניקה של אומנות הלחימה נינג'יטסו. בריח זה מפעיל כוח על פרק כף היד ועלול לקרוע את מיישרי כף היד ופושטי האגודל.

תאור של אורה גיאקו, בריח כף יד פנימי עם משיכה

יריב אוחז בדש שמאל של המתרגל ביד ימינו.

המתרגל אוחז באותו הדש, מתחת ליד היריב ביד שמאל. המתרגל מעביר את יד ימין מעל יד היריב ואוחז בכף יד היריב כאשר אצבעותיו עוטפות את כף ידו של היריב מתחת לזרת והאגודל מכסה את גב כף יד היריב.

בשלב הבא מבצע המתרגל מספר פעולות בו זמנית- על מנת לשחרר את אחיזת היריב ולהכניס את ידו לבריח - המתרגל פוסע לאחור עם רגל שמאל בצעד רחב, כאשר הוא 'פותח' את המותן ומפנה ליריב את צידו הימני. בו זמנית הוא מושך את הדש שלו עצמו מתוך יד היריב ובמקביל עוקר את יד היריב מן הדש בעזרת יד ימין על ידי סיבוב כף יד היריב בכיוון השעון (זרת היריב מובילה את התנועה) ודחיקת ידו של היריב מעלה,כך שבסוף התנועה היריב רואה את פנים כף ידו שלו. לאחר מכן המתרגל פוסע חזרה עם רגל שמאל כך ששוב עומד עם פניו אל היריב, ובאותה עת, מצרף את יד שמאל לאחיזת כף יד היריב.

בשלב האחרון של הבריח, פוסע המתרגל אחורה עם רגל ימין בצעד רחב, ותוך כדי כך מושך בחזקה את היריב בעזרת האחיזה האיתנה בכף היד כלפי מטה, זאת תוך הפעלת לחץ על כף היד לכיוון היריב ובסיבוב בכיוון השעון). המשיכה מטה יחד עם הלחץ הישיר והסיבובי על כף היד, ייאלצו את היריב להשתטח, להתגלגל לאחור או להסתכן בפריקת המפרק

צילום של אורה גיאקו, בריח כף יד פנימי עם משיכה

אורה_גיאקו,_בריח_כף_יד_פנימי
Ura gyaku