אודה גרמה, פריקת כתף בפיתול, בריח - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

וידיאו של אודה גרמה, פריקת כתף בפיתולאודה גרמה, (Ude garame), פריקת כתף בפיתול, הוא חלק ממאגר טכניקות הלחימה של אומנות הלחימה נינג'יטסו.

בריח זה מפעיל כוח על הכתף ועלול לגרום לפריקה אחורית של הכתף.

תאור של אודה גרמה, פריקת כתף בפיתול

יריב אוחז את דש שמאל של המתרגל ביד ימין.המתרגל אוחז בפרק יד ימין של היריב ביד שמאל כאשר האגודל פונה מעלה והאצבעות פונות מטה. המתרגל משחרר את אחיזת היריב על ידי דחיפת יד היריב מטה והחוצה תוך כיפוף ברכיים והנמכת מרכז הכובד, דבר שמעניק עוד כח לתנועת השחרור.

המתרגל צועד באלכסון עם רגל ימין עד מעבר לרגל ימין של היריב תוך כדי הושטת יד ימין אל מעל כתף ימין של היריב. בכל הזמן ממשיך המתרגל לאחוז בפרק היד של היריב. המתרגל משלים את הטכניקה על ידי צעידת צעד גדול עם רגל שמאל עד אל מאחורי גב היריב, הצמדת פרק היד של היריב אל גבו ואחיזת כף יד שמאל שלו עצמו ביד ימין. הבריח יילך ויתחזק ככל שהמתרגל יקרב את פרק כף היד של היריב לכיוון העורף