תמונות מסמינר אבטחת משפחה, אקדח 101

עד שאסיים ליצור את הסרט על תפעול אקדח בדיסציפלינת אבטחת משפחה. אני מצרף אלבום תמונות מתוך סמינר אקדח 101.