תכנון אימון לדוג'ו ירושלים, הכנה - 10.3.2013

נחזור על טכניקות שרשרת, על כניסה ברנדורי לבריח אודה גרמה וטה מקורה.

בלימת נפילה לפנים - מאה אוקמי

האימונים יפתחו בחזרה על קאטות ועמידות נינג'יטסו ואחרי כך חימום כוח. האימון מסתיים ברנדורי. אימונים נבחרים מצולמים ועולים לקטגורית אימוני נינג'יטסו בוידאו באקבן ויקי.