יום ראשון בדוג'ו ירושלים - בליץ, יום #3

אנו נפגשים כרגיל בחודשי הקיץ, בשעה 18:00 בגן הורדים. אנו רואים כעת את התוצאות של כמה חודשי אימון אינטנסיביים. גם בקבוצת המתחילים יש סילבוס יפה של טכניקות נינג'יטסו.

וידאו של ניתוח קרבות נינג'יטסו, הורדה של רגל אחת ויוקו שיהו גטמה

ירושלים