יום ראשון בדוג'ו ירושלים - אושירו גרי, אושירו קייטן

ביום ראשון בירושלים, החל משעה 18:00, נשתמש באושירו גרי ואושירו קייטן כמבוא להתמצאות מרחבית בקרבות מרובי יריבים. אוקמי וואזה בנינג'יטסו חולקת מטרה קרבית נוספת על בלימת נפילות יחד עם קרוואזה, אקרובטיקה בנינג'יטסו. טכניקות אלו משמשות בנוסף גם לשיפור ההתמצאות המרחבית. באקבן, סילבוס הנינג'יטסו משתמש בסלטות ונפילות מורכבות כדי להכין את הגוף ומערכת שיווי המשקל למהירות ולאנרגיות הנפילה הגבוהות בקרב אמת.

וידאו של סלטה אחורית בנינג'יטסו של אקבן