יום חמישי בדוג'ו תל אביב - כניסות להטלות וחזרה על יוקו סבאקי קרבי

האימון היום, ייתחיל ב18:00 בדיוק בחזרה על חלק מההטלות שעליהן עבדנו בשנה שעברה. אחר כך נעבוד על המשך הטאי סבאקי מול יריב. נסיים באוצ'י קומי של הטלת העמסה. אני מצרף וידאו של הסבאקי שנבצע בידיים ריקות כאשר הוא מבוצע עם שרשרת קרב, קוסארי פונדו.

וידאו של יוקו טאי סבאקי עם שרשרת קרב - קוסארי פונדו