יום ג' בדוג'ו תל אביב - קומבו יולי 2.3

נעבור על הטלת אוצ'ימטה, הטלת הראי גושי והתנגדות להטלות אלו עם טאי אוטושי. נסיים עם קומבינציות של שלוש בעיטות בשילוב יוקו ארוקי סבאקי.

וידאו של הטלת אוצ'ימטה בנינג'יטסו

נינג'יטסו בתל אביב - אקבן