טכניקות חדשות באקבן-ויקי

הוספנו טכניקות וידאו נוספות לאקבן ויקי: שטו וקפיצה, סוקואי נגה, התחמקות מחביקה קדמית, גן סקי אוטושי, גן סקי נגה. Asתמיד אפשר לבדוק שינוים אחרונים בויקי בדף זה.