היום בדוג'ו תל אביב - קני בסמי ועוד קצת

היום נעבוד על כניסה לקני בסמי מכל מצבי 'שניים על אחד'. נשלים חגורות ונעשה קצת קומבינות.

קני בסמי להיל הוק - מול אנדרסון סילבה הצעיר

נינג'יטסו תל אביב - אקבן