היום בדוג'ו תל אביב - סטים באימון ראשון, מרחקי תגובה עם נשק באימון שני

בעזרת המתודה החדשה נמשיך לתרגל פרוק של קאטות משיטת גיוקו ריו ונעבוד על שני התזמונים החשובים בטכניקות ידיים ובעיטות נינג'יטסו. באימון השני נשתמש במקל קצר ושרשרת הקוסארי כדי לעבור על מרחקים, סבאקי וזמני תגובה בעבודה קרבית מול כלי נשק.

וידאו של תגובת מרחק בעזרת שרשרת קרב של נינג'יטסו

נינג'יטסו בתל אביב - אקבן