היום בדוג'ו תל אביב, מקל, אחיזת צוואר - 31.1.2012

באימון הראשון נלמד מקל קצר התקפי ושתי קאטות מקל מהספר הלבן תוך התייחסות לרמת האלימות. באותו אימון נחזור גם על בסיס של קלינצ' צוואר וקומבינציות. באימון השני נבצע מקרים ותגובות של קלינצ' מלא בשילוב עם סוטמי וואזה. נסיים ברצפים מתקדמים נוספים.

וידאו של מכת מקל קצר ברמת אלימות נ��וכה