היום בדוג'ו רמה"ש, אגרופים ובעיטות - 23.12.2012

נעבור על רצפים וקאטות של מכות יד ובעיטות בשילוב עם טאי סבאקי התקפי. נחזור על הטלות הקרבה ממצבי תפיסה בצוואר.

וודיאו של רצף של שני אגרופים מול בעיטה