הודעות שבוע 3-8.8.2014, אוגוסט

שימו לב בבקשה לשינויים בהמשך ההודעה. חודש אוגוסט הוא החודש בו אנו מעלים את רמת הרנדורי. במהלך חודש זה נתמקד בשלושה נושאים: רנדורי חרב בחינות דרגה לצורך זה יש להצטייד בציוד מגן, כפפות והרבה מים. האימונים יתקיימו בכל הקבוצות משעה 18:00 ועד 20:00 בכל הימים, כולל בדוג'ו תל אביב. דוג'ו רמת השרון יוצא לפגרת אוגוסט, ואני מזמין את הוותיקים של רמה"ש להתאמן בדוג'ו תל אביב. עברו בחינה לדאן 1: יוני, יונתן, איתי, בועז, דביר ודניאל, מזל טוב! כולנו שולחים מחשבות טובות לכל הוותיקים שגוייסו. שימרו על עצמכם ועלינו.