אימוני לחימה השבוע, 15-19.11.2015

ביום שישי (20.11.2015) לא תתקייים קבוצת מחקר קרב. במהלך השבוע נתמקד בעבודה ברמות אלימות שונות במקל קצר. בדוג'ו ירושלים נעבוד עם מקל קצר רק ביום ד'. ביום א' נתאמן על קלינצ' מלא.

וידאו של רמות אלימות במקל קצר