ציטוט של סופ״ש – הקואין

1st quote

כשגופך בוער עד כלות
הבט לתוך האש

2nd quote

מתוך ״בידיים ריקות שבתי הביתה, פסוקי זן״ – תרגום איתן בולוקן, דרור בורשטיין