ציטוט של סופ״ש – ג׳ף בזוס

1st quote img

לעתים קרובות אני שומע את השאלה: ‘מה הולך להשתנות בעשר השנים הקרובות’? וזו שאלה מאוד מעניינת; שאלה נפוצה מאוד. אני כמעט אף פעם לא שומע את השאלה: ‘מה לא ישתנה בעשר השנים הקרובות’? ואני מבטיח לך שהשאלה השנייה היא בעצם החשובה יותר מבין השניים – כי אתה יכול לבנות אסטרטגיה עסקית סביב דברים שהם יציבים בזמן.

2nd quote img

Kyoto (c) AKBAN