ציטוט של סופ״ש – רבן גמליאל בנו של רבי

1st quote

כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון.

2nd quote

אבות ב׳, ב