אימונים השבוע, 18-22.6.2017

אחרי מספר שבועות של התמקדות בג׳ומונג׳י נתחיל עבודה עם עמידות מוצא נוספות בעזרת הוקו נו קמאה.

כפפות איגרוף הכרחיות וגם כושר טוב לא יזיק.