UFC ארגון אומנויות הלחימה במרכז הבמה

אלוף אומנויות הלחימה MMA, צ'אק לידל - "איש הקרח", מככב, עם בנו הקטן על השער הקידמי של מגזין לידל הרוויח מקום של כבוד באומנויות הלחימה גם הודות לקשיחות ולרוח הקרב המפורסמת שלו וגם בזכות היותו איש ישר ונחמד, בדיוק מסוג האנשים שיושב ראש ה-UFC, דנה וייט מנסה לקדם. ההתקדמות של ספורט הלחימה במגע מלא לתוך הקונצנזוס האמריקאי והמערבי נראית וודאית, למרות התנגדויות בחלקים מהתקשורת האמריקאית MMA היא כיום חלק חשוב מסיקור הספורט בטלוויזיה ובאינטרנט. לנו באקבן, בניסיון ארוך השנים שלנו לגשר בין ערכים עתיקים וההתרגשות של ספורט לחימה, יש עקב כך עבודה מעניינת מהרגיל.