AKBAN-wiki און ליין!

מאת יוסי שריף
בגלל פריצה והורדה של בסיס המידע הטכני שלנו אנחנו חייבים להעלות את האקבן-ויקי ולעשות אותו פומבי הרבה הרבה לפני שתכננו. אם לא נעשה כך אולי מישהו יציג את המיזוג הטכנולוגי שעשינו ואת שיטת הארגון הסמנטית שלנו כשלו. אנחנו מנסים שזה לא יקרה. האקבן-ויקי הוא נסיון שהתחיל מתוך רצון לקטלג את כל טכניקות הנינג'יטסו. לדר' איתי אברהם ולי יש ג'וק, אנחנו רוצים לדעת יותר, וכך במהלך שנים של ריצות במעלה ההר בירושלים, לפני האימון אנחנו בונים ומחרבים טכנולוגיות שיעזרו לנו בכך. עברנו מגליונות אקסל לאקסס ומשם לתיקיות ורטואליות מקושרות אבל שום פתרון לא הניח את דעתנו עד עתה. כרגע יש בידנו טכנולוגיה מנצחת, שילוב שבנינו בעמל רב, "מחסן וירטואלי" עצום מאורגן לפי עצי מידע לוגיים ובעל האפשרות לתאור יחסים וחוזק קשרים בעזרת רשת סמנטית. לקח הרבה זמן ועדיין רוב "המחסן" ריק מפני שצריך לצלם מחדש טכניקות רבות והמדריכים עסוקים מאוד, איש איש בעניינו. אבל אין דאגה, המחסן יתמלא, יש כבר כמה שמפנים את הזמן לכך. ועוד - הרחבנו את בסיס המידע כדי לאכסן ולחדש את כל שיטות הלחימה. בוודאי יהיה מעניין מאוד בשנים הקרובות. אנחנו הראשונים שפתרנו כך מספר בעיות, העיקרית שבהן היא המתודה המעשית לתיוג הערכי של מדיה וויזואלית. הויקי היחיד באומנוית לחימה הוא של ג'ו ג'יטסו והוא עוסק בעיקר ב-"מי לימד את מי" ולא מציג ממשק מתאים לטכניקות ויזואליות. אנחנו הראשונים שמציגים ממשק פועל של שני שרותים חינמיים: ויקימדיה ויו טיוב. אנחנו הראשונים שמשתמשים בשפה סמנטית כדי לתאר קשר בין טכניקות. טוב להיות מקצועיים וראשונים, אבל זה לא מספיק. הויקי הזה יתפתח מהרצון הטוב והיכולת המקצועית הגבוהה של כולנו, פריצת הדרך אינה מספיקה כדי לומר שזה כבר שביל. www.akban.org/wiki