60 קילומטר ריצה עם תיקי גב The PRO:SPORT Challenge

אולטרה מרתון חדש יתקיים בתאריך:08/03/2008. אפילו לוותיקי אקבן, ששניים מהם רצו באפריל 2007 את אולטרה מרתון אולטרה מרתון (50 ק"מ) מגידו, זה יהיה אתגר קשה... בהצלחה.