ציטוט של סופ"ש - פרידריך השני

למרות שנכון הדבר שציפורי טרף מגלות איבה מולדת לנוכחות וחברת בני האדם, הרי שעל ידי אומנות נעלה זו ניתן להתגבר על עוינות טבעית זו, לזכות באמונן, ואפילו לחפש אחר חברתם של אלה שמהם נמנעו בעבר. על ידי האימון הנכון בבזיירות, לומדות ציפורי הטרף לסבול את חברת בני האדם, לעוף אחר הטרף, ולהתנהג (ללא פיקוח) בדיוק כפי שהן היו במצבן הטבעי. Art of Falconry; Being the De Arte Venandi cum Avibus of Frederick II of Hohenstaufen falconry Image CC teliko82