יום רביעי בדוג'ו ירושלים - 21.11.2012

למרות שיש לנו מקלט בדוג'ו ירושלים, לא יוכלו אקבנאוטים רבים להגיע עקב המצב הבטחוני. לכן אנסה לתעד את הנקודות העיקריות בכל אימון בוידאו ולהעלות אותן ביום שלמחרת לחדשות אקבן ולמאמר בויקי. אנו מתחילים, כרגיל, במוטו גטה של עמידות הלחימה של הנינג'יטסו. אחר כך נבצע חימום. באימון הראשון, המתחיל ב 18:30, נעבוד על בעיטות נינג'יטסו בשילוב עם דרילים של סבאקי. באימון השני נוסיף לכך גם מספר קאטות של קוקישין ריו. תמצית האימון בוידאו עולה לויקי יום אחרי לקטגוריית אימונים בזמן מלחמה.

וידאו של בעיטה אחורית בסיבוב - נינג'יטסו

ירושלים - אקבן