תלמוד + ויקיפדיה + אומנות לחימה?

יוסי ש. www.akban.org כותב בג'ורנאל של אקבן על תלמוד, עריכה, ויקיפדיה, אקבן ויקי, אומנויות לחימה, מונטי פייתון ואפגניסטן. ביקורת ופלוראליזם הם המאפיינים של הרב שיח ביהדות. המאפיינים של רב שיח זה נמצאים כיום ברוב המסורות המדעיות המודרניות. הנחיצות של ויכוח וחילוקי דעות מקדמת את מאגר המידע של האקבן-ויקי.