תכנון אימון ניראדין - 18.10.2013

בבוקר יום ו' נתרגל קשר בין טכניקות נשימה בעמידת שיזן טאי. נבדוק כיצד המודרות משפיעות על איכות הנשימה ונסיים עם החלפות בין מודרות ברמות התכוונות שונות