תכנון אימון נינג'יטסו 28.7.2013 - אקבן ירושלים

אנחנו במרחק שני אימונים מבליץ חודש אוגוסט ולכן נקדיש את השבוע לחזרה על הרצפים שלמדנו ביולי. תעוד הרצפים לויקי יתרחש רק בספטמבר מאחר ואני מחכה לתחקור וידאו שלהם כדי לקבע אותם. האימון היום מתקיים בגן הורדים, בדשא הגבוה ביותר, ליד בית המשפט העליון. האימון נפתח תמיד בחזרה על קאטות ועמידות נינג'יטסו ואחרי כך חימום כוח. האימון מסתיים ברנדורי. אימונים נבחרים מצולמים ועולים לקטגורית אימוני נינג'יטסו בוידאו באקבן ויקי.