שש קאטות עתיקות של שיטת גיוקו נוספו לויקי

עבודת התעוד שלקחתי על עצמי ממשיכה בקצב הולך וגובר. בעזרת וותיקי אקדמיית אומנויות הלחימה צ. וגם א. התחלנו לתעד קאטות עתיקות מרובד צ'ו ריאקו נו מאקי של שיטת הלחימה גיוקו ריו.
שיטת לחימה עתיקה זו היא אחת העיקריות הנלמדות באקבן, האקדמיה לאומנויות לחימה. הקאטות, המתבצעות בקצב איטי כדי לסייע להבנת המתאמן, צופנות בתוכן מספר הבנות שאפשר לנצל בקרבות אמיתיים. לי זה אינו משנה, משנה לי התעוד גם אם אינו יעיל באופן מיידי. אגרנו גם מספר גדול של טכניקות לחימה יעילות וכרגע אני מתעד גם אותן וגם את המסורת העתיקה שלנו באנציקלופדיה של אקבן. אקבן ויקי קיימת בעברית ובאנגלית. הרי הערכים החדשים בעברית. # אוג'קו # הוראקו # סייטו # קואו # קוראי # שיאן