שני מאמרים חדשים בבלוג אומני הלחימה

אודי פוניו, ותיק מקבוצת אומנויות הלחימה ברחובות, ונבות תמרי, מדריך אומנות לחימה, כותבים על ההתנסויות שלהם בדוג'ו. אודי כותב על כך שחשוב לו יותר זמן המזרון בדוג'ו, זמן האימונים. נבות כותב על הצורך בסביבה ועל הדמיון בין סביבה לדו. - קישור דרגות וחגורות באומנויות לחימה - קישור צלילה, שוטטות ואימונים