שנה טובה!

מדריכי אקבן מאחלים דברים טובים לשנת תשע"ג, שנה טובה!

[caption id="cc flickr.com/people/farmanac/" align="alignnone"]שנה טובה מאקבן cc flickr.com/people/farmanac/[/caption] Image by: cc flickr.com/people/farmanac