שנה חדשה, שנת תשע"ה

וותיקי אקבן ואני מאחלים לכולם שנה טובה. שנה טובה