רובד ראשון של הקאטות בקוקישין ריו באקבן ויקי כעת

השבועות האחרונים היו עמוסים בשינויים בויקי. קית ואני הוספנו את האפשרות לראות וידאו בדפי הדרישות לבחינה ללא צורך לעזוב את הדף לכל טכניקה בנפרד. כפתור קטן של טכניקה אקראית נוסף לסרגל הניווט העליון וכך, בעברית ואנגלית אפשר לדגום טכניקות שיתכן שלא הכרנו. הוספתי את הקאטות של רובד טכניקות הבסיס של שיטת קוקישין וצילמתי את הקאטות של רובד האוקודן של קוקישין והעליתי אותן לפיד שלנו ביוטיוב. בעוד מספר ימים יוטמעו הסרטונים בדפי הטכניקה בויקי. אני מודה לוותיקים שבעזרתם מתועדות כעת הקאטות האלו.
  1.  איזו אראשי, קאטה, רובד שודן גטה, קוקישין ריו
  2.   הוסטסו, קאטה, רובד שודן גטה, קוקישין ריו
  3.   טטסומקי, קאטה, רובד שודן גטה, קוקישין ריו
  4.   סאיאון, קאטה, רובד שודן גטה, קוקישין ריו
  5.   סויוקו, קאטה, רובד שודן גטה, קוקישין ריו
  6.   סוישה, קאטה, רובד שודן גטה, קוקישין ריו
  7.   פובוקי, קאטה, רובד שודן גטה, קוקישין ריו
  8.   קובי ווה, קאטה, רובד שודן גטה, קוקישין ריו
  9.   קטה הו, קאטה, רובד שודן גטה, קוקישין ריו

וידאו של הנה טאושי, קאטה שהועלתה היום מרובד אוקודן של שיטת קוקישין ללחימה

שבת שלום