קאטות לחימה נוספות...

אנו מוסיפים קאטות לחימה נוספות של קוטו ריו, סגנון הלחימה האלים והאגרסיבי הנלמד, יחד עם שיטות לחימה נוספות, בבתי הספר לאומנות הלחימה של אקבן. רוב הקאטות שנוספו בימים האחרונים אינן עולות בקנה אחד עם החוק הפלילי, המבצע יוזם את ההתקפה לפני שיש סימן חיצוני לכוונת היריב. כך חשבו ועשו ביפן העתיקה בתקופה אכזרית יותר מתקופתנו. אנו מתרגלים את התנועות אבל נמנעים משימוש לא מוסרי באומנות הלחימה שלנו. 1. קוטו נו קאטה 2. קומפי נו קאטה 3. היצ'ו נו קאטה, קוטו ריו 4. הידה נו קאטה 5. קקו נו קאטה אם התחברתם בשם משתמש אתם יכולים לתקן טעויות, להוסיף תיאור קאטה או תובנות ואפילו להשתמש בפרויקט שלנו כדי להעלות את הביצוע שלכם לקאטה.