ציטוט של סופ״ש - שמאי

עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה, והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות: אבות א׳, ט״ו