ציטוט של סופ״ש - לוקיוס אנאוס סנקה

התבוננות על הביטוי החיצוני של אנשים כועסים מדגימה את אי השפיות שלהם. הם חולקים את מאפייניו של המשוגע: הליכה אגרסיבית, גבות מפותלות, הבעה תוקפנית, צעד מואץ, ידיים לא שקטות, צבע מוזר, נשימה מהירה ותוקפנית - ואלו הם הסימנים של האדם הכועס; עיניו מזרות אש, פניו אדומים מהדם הנובע מסכסוך שבקרביו, שפתיו רועדות, שיניו חשוקות, שיערו סומר, נשימתו מאומצת, פרקיו חורקים, קולו בלתי נשלט, דובר שטויות, טופח בידיו, רוקע ברגליו; כל גופו מכוון לזדון והטלת אימה. CC https://www.flickr.com/photos/mouseshadow/ Image CC https://www.flickr.com/photos/mouseshadow/