ציטוט של סופ״ש - חנוך לוין

כל החיים ״לאן?״ - כאילו יש איזה ״לשם!״ מתוך הופס והופלה - חנוך לוין By Scott Swigart https://www.flickr.com/photos/smswigart/ (CC BY 2.0) Image CC BY 2.0 byScott Swigart