ציטוט של סופ״ש - ון דן ברג, מאאס, וורהייג וגרונווגן

התוצאות מראות שהיחס בין מאורעות דחק בחיים עם תלונות בריאותיות והמצב הבריאותי הנתפס היו ביחס לכמות השטחים הירוקים ברדיוס 3 קילומטר. נבדקים עם שטח ירוק גדול ברדיוס של 3 קילומטר הושפעו פחות מארועי חיים מלחיצים יחסית לנבדקים עם מעט שטחים ירוקים ברדיוס זהה. תבנית זו חזרה על עצמה גם בבריאות נפש נתפסת, הגם ששם נתקבלו הבדלים שוליים. ההשפעה הממתנת של שטחים ירוקים נתקבלה רק על שטח ירוק ברדיוס של 3 קילומטר ולאו דווקא על שטח ירוק ברדיוס של קילומטר מבית הנבדקים, כנראה מפני שהאינדיקטור של 3 קילומטר מושפע יותר מקיומם של שטחים ירוקים גדולים, שמשוער שמקיימים צורות עמוקות יותר של התאוששות. תוצאות אלו תומכות ברעיון ששטח ירוק יכול לשמש כבלם נגד השפעות בריאותיות של מאורעות חיים מלחיצים. מתוך: Van den Berg, Maas , Verheij and Groenewegen, "Green space as a buffer between stressful life events and health", Social Science & Medicine, Volume 70, Issue 8, April 2010, Pages 1203–1210, dos:10.1016/j.socscimed.2010.01.002