ציטוט של סופ״ש - הקואין

כשגופך בוער עד כלות הבט לתוך האש מתוך ״בידיים ריקות שבתי הביתה, פסוקי זן״ - תרגום איתן בולוקן, דרור בורשטיין