ציטוט של סופ״ש - הילל הזקן

למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי סוכה · נג א dojo is my temple