ציטוט של סופ״ש - דייויד גודהרט

הרעיון המודרני של אזרחות מנסה להכיל את המתח בין סולידריות ושונות. אזרחות אינה רעיון אתני של דם ואדמה, אלא רעיון פוליטי מופשט - המניח זכויות (וחובות) חוקיות, פוליטיות וחברתיות שוות לאנשים הגרים במרחב לאומי נתון. אלא שאזרחות אינה רק רעיון מופשט אודות חובות וזכויות; לרובנו זו אינה בחירה אלא מצב שנולדנו לתוכו - הוא נובע מהיסטוריה משותפת, מחוויות משותפות ולעיתים קרובות, מסבל משותף; from, Too diverse? Is Britain becoming too diverse to sustain the mutual obligations behind a good society and the welfare state?, David Goodhart