ציטוט של סופ״ש - ג׳ספר קירקבי

יונים מקרינת הרקע הקוסמית של הגלקסיה מגדילים את שיעור הנוקליאציה בסדרי גודל של פי אחד או שניים יחסית לנוקליאציה נייטרלית. ~יתכן ועצים יכולים להפעיל רמה מסויימת של שליטה על מידת התכיפות של הגשמים מעליהם. From Kirkby et al. Ion-induced nucleation of pure biogenic particles, Nature 533, 521–526 (26 May 2016) dos:10.1038/nature17953