ציטוט של סופ״ש - ג׳והן בויד

ללא המורשת הגנטית שלנו, מסורות תרבותיות ונסיונות בעבר, אין לנו כל רפרטואר משתמע של כישורים פסיכו-פיזיולוגיים שעוצבו בידי הסביבה ובידי השינויים שנחוו קודם לכן.