ציטוט של סופ״ש - גינגי חאן

רוב הזמן, יש הבדל גדול בין תפיסת סכנה לסכנה במציאות. מתוך "ציטוטים - יוסי שריף" coffee and heart attack Image CC puercozon flickr