ציטוט של סופ״ש - גינגי חאן

כשהמתכת נכנסת לתוך הכבשן, המחשבות שלך נכנסות איתה יחד. מתוך ציטוטים - יוסי שריף