ציטוט של סופ״ש - ארל ווינר

מכשירים דיגיטליים מונעים טעויות קטנות ובו זמנית יוצרים הזדמנויות לטעויות גדולות.