ציטוט של סופ״ש - אפיקטטוס

חלק מהדברים הם בשליטתנו וחלק אינם תחת שליטתנו מתוך: אנחירידיון