ציטוט של סופ״ש - איסה

山颪家々の幟に起る也 רוח יורדת מהרים דגלי קיץ על כל הבתים cc Guilhem Vellut Image CC BY 2.0 Guilhem Vellut